Skriftlig forespørgsel E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) til Kommissionen. Madaffald, udløbsdato og sult