Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/599 af 7. april 2021 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Rheinisches Zuckerrübenkraut«/»Rheinischer Zuckerrübensirup«/»Rheinisches Rübenkraut« (BGB))