Skriftlig forespørgsel E-4749/09 af Willy Meyer (GUE/NGL) til Rådet. Bonus til direktørerne i finanssektoren