Sag C-330/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007 , straffesag mod Frederik Granberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hovrätten för Övre Norrland, Sverige) (Punktafgifter — mineralolier — atypisk transportform)