EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS AMERIKAN TROOPPISTEN TONNIKALOJEN SUOJELUKOMISSION PERUSTAMISESTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSALUEELLA SOVELLETTAVISTA HOITO-, SÄILYTTÄMIS- JA VALVONTATOIMENPITEISTÄ SEKÄ NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 520/2007 MUUTTAMISESTA