Mål T-441/19: Talan väckt den 1 juli 2019 — La Russa mot parlamentet