Sag C-394/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. januar 2020 — I.G.I. Srl mod Maria Grazia Cicenia m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte di appello di Napoli — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 82/891/EØF – artikel 12 og 19 – spaltning af anpartsselskaber – sikring af de rettigheder, som tilkommer kreditorer i det spaltede selskab – spaltningens ugyldighed – omstødelsessøgsmål (actio pauliana))