Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/117 z 21. januára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov