Nõukogu otsus (EL) 2019/117, 21. jaanuar 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogus seoses vaidluste vältimise ja lahendamise puhul järgitava töökorra ning vahekohtunike ja vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmisega