Rådets afgørelse (EU) 2019/117 af 21. januar 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det fælles råd, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side, til vedtagelsen af forretningsordenen for tvistforebyggelse og -bilæggelse og adfærdskodeksen for voldgiftsmænd og mæglere