Rozhodnutí Rady (EU) 2019/117 ze dne 21. ledna 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu pro předcházení sporům a jejich řešení a kodexu chování pro rozhodce a mediátory