Sprawa T-25/20: Wyrok Sądu z dnia 11 listopada 2020 r. – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Przedstawienie stylizowanej waltorni) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego stylizowaną waltornię – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający pocztową waltornię na żółtym tle – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Brak charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]