TITJUR Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. oktober 1993. # Staatssecretaris van Financiën mod A. Zinnecker. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene. # Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende - fastsættelse af den lovgivning, der skal anvendes. # Sag C-121/92. Zinnecker