Skriftlig forespørgsel P-6675/10 Nessa Childers (S&D) til Kommissionen. Sterilisering af romakvinder i Slovakiet