Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2013