2008/276/EF: Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2005/338/EF med henblik på at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser (meddelt under nummer K(2008) 1128) (EØS-relevant tekst)