Sag C-496/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 16. september 2016 — straffesag mod Pál Aranyosi