Kommissionens forordning (EØF) nr. 1016/68 af 9. juli 1968 vedrørende fastlæggelse af modeller for kontroldokumenter i henhold til artikel 6 og 9 i Rådets forordning nr. 117/66/EØF