2008/893/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2008/17)