Sag T-125/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 12. september 2008 — Rousseaux mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — mellemdom — ufornødent at træffe afgørelse)