Skriftlig forespørgsel E-4269/09 af Mario Borghezio (EFD) til Rådet. EU's kontrol-, bistands- og forebyggelsesforanstaltninger i forhold til illegale flygtninge i Afrika