Zadeva T-179/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. junija 2009 — Komisija proti Burie Onderzoek en advies ( Arbitražna klavzula — Pogodba, sklenjena v okviru programa RACE II in posebnega programa na področju telematskih aplikacij skupnega interesa — Vračilo enega dela izvršenih predplačil — Pristojnost Sodišča prve stopnje — Delna nedopustnost — Načelo dobrega upravljanja — Nasprotna tožba )