Zaak T-179/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 juni 2009 — Commissie/Burie Onderzoek en Advies ( Arbitragebeding — Contracten gesloten in kader van RACE II-programma en van specifiek programma op gebied van telematicatoepassingen van algemeen belang — Terugbetaling van deel van betaalde voorschotten — Bevoegdheid van Gerecht — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Beginsel van behoorlijk bestuur — Vordering in reconventie )