Lieta T-179/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 3. jūnija spriedums — Komisija/Burie Onderzoek en Advies (Šķīrējklauzula — Līgumi, kas ir noslēgti programmas RACE II ietvaros un īpašas programmas ietvaros kopīgas intereses telemātikas lietojumu jomā — Samaksātā avansa maksājuma daļēja atmaksāšana — Pirmās instances tiesas kompetence — Daļēja nepieņemamība — Labas pārvaldības princips — Pretprasība)