T-179/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 3-i ítélete — Bizottság kontra Burie Onderzoek en advies ( Választottbírósági kikötés — A RACE II program és a közérdekű távközlési technológiák területén egyedi program keretében kötött szerződések — A nyújtott előlegek egy részének visszatérítése — Az Elsőfokú Bíróság hatásköre — Részleges elfogadhatatlanság — A gondos ügyintézés elve — Viszontkereset )