/* */

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om Vietnam