Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 15. november 2007 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om Den Europæiske Centralbanks rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2007/14)