Skriftlig forespørgsel P-3856/07 af Silvia-Adriana Þicãu (PSE) til Kommissionen. Foranstaltninger til fremme af forskningsinvesteringer