Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Resume af konsekvensanalysen - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter {COM(2008)650} {SEC(2008)2632}