Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Anden Rapport om gennemførelsen af Fællesskabets Lissabonprogram 2008 2010