Kommissionens beslutning af 28. oktober 2009 om Det Forenede Kongeriges statsstøtte C 14/08 (ex NN 1/08) til fordel for Northern Rock (meddelt under nummer K(2009) 8102) (EØS-relevant tekst)