93/110/EØF: Rådets beslutning af 15. februar 1993 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 2 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter