Sag C-437/05: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 11. januar 2007 — Jan Vorel mod Nemocnice Český Krumlov (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresní soud v Českém Krumlově (Den Tjekkiske Republik)) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — socialpolitik — beskyttelse af arbejdstageres sikkerhed og sundhed — direktiv 93/104/EF og 2003/88/EF — begrebet arbejdstid — perioder uden beskæftigelse under en læges vagttjeneste på arbejdspladsen — kvalifikation — betydning for den berørtes vederlag)