EF: Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissuepapir (meddelt under nummer K(2009) 4596) (EØS-relevant tekst)