Statsstøtte — Frankrig — Statsstøtte C 42/07 (ex N 428/06) — Reform af finansieringen af pensionsordningen inden for RATP — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst )