Skriftlig forespørgsel E-2699/09 af Caroline Jackson (PPE-DE) til Kommissionen. Differentierede priser på europæiske togbilletter