Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en aftale i form af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien om ordninger for adgangen til markederne for tekstilvarer og beklædningsgenstande og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf