Rådets udtalelse af 27. februar 2007 om Slovakiets opdaterede konvergensprogram, 2006-2009