Sag C-18/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d'instance de Bordeaux (Frankrig) den 21. januar 2008 — Foselev Sud-Ouest SARL mod Administration des douanes et des droits indirects