Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar inom Cariforum–EU:s handels- och utvecklingskommitté i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, om inrättandet av en särskild kommitté för tjänster