Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill - Rapport dwar it-tħaddim tar-Regolament 139/2004 {SEC(2009)808}