Meddelelse fra Kommissionen til Rådet - Rapport om anvendelsen af forordning nr. 139/2004 {SEC(2009)808}