Verordening (EG) nr. 588/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit