2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 588/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą