Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2008 af 23. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager