Skriftlig forespørgsel E-1595/08 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Indtægtstab for kystfiskere i det nordlige Grækenland