Cauza T-617/20: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2020 – Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)