Kohtuasi T-617/20: 5. oktoobril 2020 esitatud hagi – Standardkessel Baumgarte Holding versus EUIPO (Standardkessel)