Statsstøtte — Det Forenede Kongerige (Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) — Kommissionens meddelelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 — tilbagetrækning af en anmeldelse — Statsstøtte C 7/2009 (ex N 162/2008) — Klimaændringsafgift (CCL): Udvidelse af kriterierne for støtteberettigelse under klimaændringsaftalerne til også at omfatte fremstillingen af plastprodukter (EØS-relevant tekst )