Berigtigelse til Kommissionens forordnung (EF) nr. 175/2007 af 22. februar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand ( Den Europœiske Unions Tidende L 55 af 23.2.2007 )